+45 5058 4828 co2dk@co2.com
Select Page

Aftalebetingelser

Her finder du betingelserne for at være klimapartner/grøn virksomhed og dermed brugen af Co2.com logoet.

Som CO2.com klima partner accepteres følgende aftalebetingelser:

CO2.com fremmer hverken varemærker, tjenester eller produkter. Logoet må ikke anvendes som vildledende reklame – f.eks. som tegn på, at
CO2.com fremhæver en producent frem for andre eller som garant for deres produkter.

Et CO2.com partnerskab kan således kun bruges i forbindelse med klimapartnerens CSR-profil og bekendtgør bidraget til plantning af træer, via CO2.com ordningen.

CO2.com logoet og kun dette logo kan anvendes på klimapartnerens hjemme¬side for at markere partnerskabet.

Logoet kan anvendes både i digital markedsføring og fysisk kommunikationsmateriale.

Logoet må hverken tilføjes andre grafiske elementer eller ændres til andre end de udleverede farver samt form (dog tillades proportional skalering)

Logoet kan kun benyttes på produkter, såfremt der er indgået en særlig aftale, med CO2.com herom.

CO2.com kan til enhver tid opsige partnerskabet med øjeblikkelig varsel såfremt CO2.com vurderer, at ovenstående betingelser ikke overholdes.

CO2.com kan ligeledes opsige partnerskabet med øjeblikkelig varsel såfremt, det placeres eller omtales eller anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer der er uforenelige med CO2.com`s retningsregler.

Logoet må under ingen omstændigheder gengives til formål, der er ulovlige eller strider mod den offentlige moral.

Klimapartneren erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugstilladelse.

Klimapartneren må ikke registrere eller søge at registrere varemærke eller navn, som indeholder logoet eller ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.

CO2.com er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af denne tilladelse.

CO2.com er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som udspringer af klimapartnerens anvendelse af logoet og skyldes klimapartnerens handlinger eller undladelser.

Hvis vilkårene for logoaftalen ændres (f.eks. hvis rettighederne til produktet skifter ejer), skal CO2.com orienteres, hvorefter logoaftalen skal revurdereres.

CO2.com kan, efter eget valg, og hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over for brugere, der ikke overholder CO2.com`s logoregler.

I det tilfælde et CO2.com klimapartnerskab ikke fornyes, skal CO2.com logoet fjernes fra virksomheden og dens hjemmeside, senest ved partnerskabets udløb.