+45 5058 4828 co2dk@co2.com
Select Page

BÆREDYGTIG BRANDING

Co2mærket står for mindskelse af Co2

Co2mærket er en grøn mulighed til virksomheder, der tager hensyn til klimaet og ønsker at reducere den mængde Co2 de udleder, ved at deltage i træplantning.

Når du vælger at tænke bæredygtighed og klimaansvar ind i virksomhedens renommé, kan du anvende Co2-mærket, der er en garanti for, at I reducerer Co2 i virksomheden, og at der bliver plantet nye træer.

Vi planter træer på plantager under vores fulde kontrol og følger trærejsningsprojekterne på tæt hold. Alle træer får deres unikke id-nr. og registreres i klimaregisteret på co2.com. Her finder du de virksomheder, der har valgt at reducere deres Co2 ved at planter træer og dermed anvender Co2mærket i deres branding.

Co2mærket lever op til, at der er foretaget:

Nyplantning af hurtigvoksende hybridtræer, der optager virksomhedens Co2
Bæredygtig drift og vedligeholdelse af træplantagerne i minimum 50 år
Optimal udnyttelse af træernes blade og frøkapsler til b.la. vandrensning
Brug af lokal arbejdskraft, til planting af træer og plantagearbejde
Registrering og validering af træprojekterne i Co2.com registeret
Certifikat og registrering af klimadeltagere/kunder i Co2-registeret

Dansk-afrikansk samarbejde med tryghed

Vi finder egnede områder i afrika, hvor træerne plantes og passes af lokale arbejdere, der får den nødvendige uddannelse til at bistår i optimal bæredygtig skovrejsning.

Vores vision er gøre en aktiv indsats for at plante flere træer, som udover at skabe arbejdspladser, også bidrager til børns skolegang, vandrensnings projekter og øget sundhed.

Synlighed for deltagelse

Co2 Stickers til køretøjer

Ønsker du at gøre firmaets transport klimavenlig, udregner vi det årlige Co2 aftryk på atmosfæren og planter så det antal træer, du skal bruge for at blive Co2 neutral.

Med et synligt Co2mærke på virksomhedens køretøjer, viser I nu omverden og jeres kunder, at virksomheden er frontløber for et bedre klima, og at den tager del i det globale ansvar.

I vælger selv farven på jeres stickers, og der er mulighed for at kombinere budskab og/eller firmanavn sammen med Co2.com

Grønne produkter

Der findes ingen begrænsning for hvor Co2mærket kan bruges; om det er fødevarer, kaffekander, helseprodukter, emballage, tøj o.m.a er op til det jer og det signal, I ønsker at sende til forbrugerne.

Vi lever i en tid, hvor kunderne stemmer med deres penge og vil se ansvarlighed, så det er ikke længere uvæsenligt, hvordan produktion og levering påvirker naturen og klimaet.

Uanset hvordan du ønsker at gøre det, udarbejder vi gerne et forslag, og du kan få hjælp til speciallogo, implementering og trykfiler.

Vi ønsker nemlig, at flest mulige, viser deres sande grønne ansigt til kunderne.

Co2-mærket til websiden

I takt med internets udbredelse og det faktum at flere og flere bruger nettet til indkøb eller til informationssøgning af produkter og ydelser samt til søgning af underholdning, er internettet nu blevet til en af de største Co2 syndere.

I dag udledes der lige så meget Co2 i denne sektor som i hele den globale flytrafik, og det er i en stadig stigende kurve.

Så vi foreslår, at I udregner antallet af sidevisninger. Den normale beregningsmodel bruger en gennemsnitsberegning på 6,8 gram pr sidevisning pr måned + oprunding for ukendt IT udstyr.

Vi sender så jeres logo og certifikat samt linket til det online register, således at jeres kunder kan se det grønne engagement.

Cafe/Butik/Virksomhed

Et positivt samtaleemne er altid det grønne og deltagelse i klimaprojekter, da alle er enige om, at flere træer er sundt for vores klode og gavnlig for de kommende generationer.

I kan nu vise jeres besøgende, kunder, leverandører m.v., at I er en klimafrontløber, der har valgt at gøre en forskel. Det er et stærkt parameter i den tætte konkurrence, der findes i dag.

Vi sørger for, at I får en PR pakke med forslag til, hvordan I kan anvende jeres grønne deltagelse, og vi står altid klar med gode CSR råd. Stickers til vinduer, vægge og gulve, rollups m.m. i netop de farver, I ønsker og med mulighed for eget navn og budskab.

Som Storm P sagde: Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det! Nu har vi chancen for at plante træer sammen til gavn for fremtiden.